DRYLOK Etch

DRYLOK Etch rengör och etsar betong, sten, kakel, tegel och galvaniserade ytor innan målning. DRYLOK Etch tar också bort saltutfällningar och fogrester.

  • Säkrare att använda än saltsyra.
  • Modern formula för betning av betong.

340 g 01908