DRYLOK Original

DRYLOK Original Vattentätande Betongfärg framtagen för att vattentäta alla betongytor, inom- och utomhus, ovan eller under marknivå. DRYLOK tränger in i betongens små porer, expanderar när den torkar och bildar en stark vattentät barriär. DRYLOK Original står emot ett vattentryck av 10 psi (motsvarande en vägg av vatten som är 6,7 meter hög). Vattenburen. 10 års garanti.

  • Kan användas i fiskdammar
  • Tål ett tryck av 10 psi
  • Diffusionsöppen – fukt blir ej stående i betongen
  • 10 års garanti
  • Brytbar

Vit
946 ml 27512
3,8 liter 27513