Thompson’s One Coat Water Seal

Långtidsförseglar och skyddar trallvirke i en enda strykning. One Coat Water Seal är originalet bland kiselemulsionsprodukter på den svenska marknaden sedan 1996. Den stärker ytan och motverkar sprickbildning och stickor samt gör ytan avvisande mot smuts och vatten. One Coat Water Seal gör träet rent, ljust silvergrått med en naturlig vacker lyster. Den skyddar mot beväxning av grönalger och mögelangrepp.

  • Originalet sedan 1996
  • En applicering räcker för fullgott skydd
  • Ger en vacker, ljust silvergrå yta på trä
  • Minimalt underhåll – håller i många år

5 liter 38249