Stenförsegling/polish

Förseglar och skyddar oglaserat kakel, tegel, marmor m.m. Binder damm på porösa ytor. Skyddar mot smuts och fläckar och lämnar en hård halvblank yta. Utmärkt på väggar och bänkskivor. Ska ej användas på golv.

650 ml TC2008