Paper Tiger

Paper Tiger är det perfekta verktyget när tapet ska avlägsnas. Den enastående skärmekanismen perforerar, lyfter och avskiljer delar av tapeten från väggen – så att tapetlimsupplösaren eller tapetnedångaren lättare kan tränga in och lösa upp limmet. Fungerar på alla tapeter – även övermålade.

  • Perforerar ett helt rum på några minuter
  • Perforerar tapeten så limupplösare kan tränga in
  • Förstör inte väggar
  • Eliminerar behovet av tapetnedångare

Enkel 02966
Trippel 02976