ZAR Träspackel

ZAR Träspackel är ett latexbaserat träspackel som fyller spikhål, reparerar sprickor, urholkningar, trasiga hörn och flisningar på träytor. ZAR trä spackel innehåller träspån och tar åt sig bets på samma sätt som trä. Den krymper minimalt och kan användas både inom- och utomhus.