Betsa en möbel

1. Förbered för ett lyckat projekt.

Se till att du har allting innan du börjar. För att få ett lyckat resultat undersök först i vilket skick träet befinner sig i, för att sedan bestämma vilka produkter och verktyg du behöver, såsom skrapor, penslar, sandpapper, rörpinnar, träspackel m.m.

VIKTIGT!

TÄNK ALLTID PÅ FÖLJANDE

1. Läs alltid på etiketten och följ anvisningarna noggrant. Lägg särskilt märke till varningstexten.

2. Gör om en yta i ditt hem till ett tillfälligt arbetsutrymme. Täck utrymmet med skyddsplast, kartong eller tidningar för att skydda mot stänk och fläckar.

3. Försäkra dig om att utrymmet är rumstempererat och torrt samt sörj för god ventilation och bra ljus.

2. Ta bort gammal färg eller lack.

En färg- & lackborttagare är idéalisk att använda till att ta bort färg eller lack från vertikala eller horisontella ytor. Använd gummihandskar och skyddsglasögon. Färg- & lackborttagare bör användas utomhus på en skuggig plast. Applicera lagom mycket färg- & lackborttagare och låt den verka enligt anvisningarna. Komihåg att det är färg- & lackborttagaren som skall göra jobbet. Skrapa bort den uppmjukade färgen eller lacken med en bred spackel.Skrapa alltid ifrån dig och försiktigt så att du inte skadar trät. På svåråtkomliga ställen, kan en gammal tandborste eller stålull vara till god hjälp.

3. Förbered ytan.

OBEHANDLADE TRÄYTOR

Kom ihåg, även “rena” obehandlade träytor kan vara smutsiga. Ta bort gångjärn, knoppar och andra detaljer. Ytan måste vara ren och torr. Ta bort smuts, damm, fett, vax och fingeravtryck med en trasa som är fuktad med målartvätt och låt ytan torka. Fyll igen eventuella hål och sprickor med ZAR® Träspackel. Låt träspacklet torka och slipa enligt anvisningarna på förpackningen.

EN SLÄT YTA KRÄVER EN MJUK START

Slipa alltid i träets fiberriktning. Använd långa raka rörelser på plana ytor. Se till att slipa längs med fibrerna på runda ytor såsom knoppar och ben.
Om man slipar mot fibrerna kan man få repor och märken som kan synas igenom på den färdigbehandlade träytan. Slipa inte för mycket, då porerna kan fyllas igen och för-svåra för betsen att tränga in.

Obehandlat trä: Slipa genom att succes­sivt använda finare och finare slippapper upp till 240 korn, tills ytan känns slät och len.

Tidigare målad eller lackad yta i bra skick: Slipa lätt med 240 korns slippapper, detta gör att bets och lack fäster bättre. Avlägsna allt slipdamm när slipningen är klar med en trasa som är fuktad med vatten och låt ytan torka.

4. Testa först för önskad betston.

Hitta en dold yta, t ex undersidan på ett bord och applicera betsen med en tygtrasa. Stryk ut betsen och låt den torka 3 till 6 timmar.
Om en mörkare ton önskas skall ytan slipas lätt med ett fint slippapper, torkas ren och därefter kan ytterligare ett lager appliceras.
Mjukare träslag såsom asp, furu och gran absorberar mer bets än hårt trä. Ju mer bets som absorberas desto mörkare ton får man.

Tips:

Det kan vara en bra idé att försegla öppna fibrer och ändträ med Kinesisk träolja före betsning. .

5. Applicera ZAR Oljebaserad Trä Bets.

  • Rör om betsen ordentligt innan den appliceras.
  • Använd en tygtrasa för att stryka ut betsen i fibrernas riktning.
  • Använd därefter en annan ren tygtrasa för att torka bort överskottet.
  • ZAR®’s jämna inträngningsförmåga ger dig gott om tid att ta bort streck och överlappningsmärken.
  • Mängden bets som sedan torkas av bestämmer den slutliga trätonen.
  • Låt betsen torka i minst 3 -6 timmar.
  • Om en mörkare ton önskas skall ytan slipas lätt med fint slippapper, torkas ren och därefter kan ytterligare ett lager bets appliceras.

6. Applicera ZAR Polyuretanlack.

Skaka aldrig en lack.

Skakning bildar luftbubblor som kan bli kvar i lacken. Om det behövs kan man röra om lacken, följ anvisningen på etiketten.

Om lacken appliceras på en betsad yta, skall ytan slipas lätt och slipdammet avlägsnas med en trasa fuktad med lacknafta. Om en vattenbaserad polyuretanlack appliceras får inte lacknafta eller förtunning användas. Använd istället en dammsugare för att ta bort slipdammet (se instruktioner för Aqua ZAR).

ZAR polyuretanlack appliceras enkelt med en ren pensel av högkvalitet (nylon- eller naturhårsborst). Doppa penseln i burken och låt överskott rinna av. Flöda ut lacken genom att använda långa penseldrag i fibrernas riktning. Pensla inte för mycket då luftbubblor kan bildas. ZAR Polyuretanlack är självutjämnande och ger en jämn och slät yta.