Betsa ett golv

Förbered ytan för betsning

1. All gammal lack eller olja måste först slipas bort. Slipa golvytan trären med en bandslip- och kantslipmaskin. Parkettgolv: Börja slipa med korn 40 följt av korn 80. Brädgolv furu/gran: Börja slipa med korn 24 följt av korn 40, 80.

2. Fyll igen hål och sprickor med ZAR® Träspackel (efter korn 80).

3. Slipa till sist med korn 120.

4. Dammsug golvet och torka av med en tygtrasa fuktad med lacknafta.

Applicering

5. Rör om ordentligt före och under appliceringen.

6. Prova alltid på en dold yta först för att kontrollera önskad betston.

7. Går det åt flera burkar bets – blanda alla burkarna i en större behållare. Detta för att säkerställa en jämn och enhetlig betston.

8. Applicera betsen för hand med en luddfri trasa eller målardyna.

9. Arbeta in en yta om ca 5-10 m2 i taget.

10. Torka bort överskottet så att betstonen blir jämn.
För hand: Med en trasa i ådringens riktning.
Polermaskin: Använd en polerduk/trasa på rondellen.

11. Låt betsen torka i minst 3 timmar. Tjocka lager, låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Önskas en mörkare betston skall ytan mellanslipas lätt när den känns torr och klibbfri.
För hand: Använd ett fint slippapper (minst korn 240) och slipa lätt. Torka rent golvet från slipdamm.
Polermaskin: Använd en abralon (korn 500) på rondellen. Torka rent golvet från slipdamm. Därefter kan fler lager appliceras (steg 8-10)

Lackning

12. Låt betsen torka tills ytan är torr och klibbfri (ca 24 timmar) innan den överlackas med ZAR® Polyuretanlack. Tre lager rekommenderas.